Ofertę szkolenia kierujemy do osób, które chcą:

 • zdobyć wiedzę o zarządzaniu sieciami komputerowymi na poziomie podstawowym,
 • podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności,
 • rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • zapoznać się z możliwościami i funkcjonowaniem systemu Mikrotik Router OS.

 

W szczególności zapraszamy:

 • administratorów sieci i systemów komputerowych,
 • przedsiębiorców świadczących usługi IT,
 • studentów kierunków informatycznych,
 • pracowników działów IT przedsiębiorstw i instytucji,
 • firmy Internet Service Provider.

 

Cele szkolenia:

 • prezentacja zagadnienia zarządzania siecią komputerową,
 • zapoznanie z możliwościami konfiguracyjnymi systemu Mikrotik Router OS na dedykowanych platformach sprzętowych,,
 • nauka samodzielnej konfiguracji routera sieciowego i Access Pointa,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu IT w przedsiębiorstwach.

 

Szkolenie jest realizowane z użyciem systemu operacyjnego Mikrotik Router OS i dedykowanych platform sprzętowych (routery, switche i Access Pointy). System oferuje zaawansowane funkcje konfiguracyjne, zwykle niedostępne w popularnych urządzeniach sieciowych, połączone z prostym i intuicyjnym interfejsem. Razem z systemem jest dostepna szeroka gama urządzeń sieciowych takich jak routery, przełączniki sieciowe i Access Pointy. Mikrotik Router OS zyskuje popularność jako stabilna i tańsza alternatywa oferty wiodących korporacji informatycznych.

 

Program szkolenia:

 • Wykład – przegląd funkcji systemu w funkcji routera i AP – logowanie do systemu, WinBox, menu systemowe – przegląd funkcji i możliwości, instalacja i upgrade systemu, import, export i backup, adresacja IP – statyczna i DHCP, tworzenie podsieci, routing domyślny, trasy statyczne, Port Forwarding, DNS, NAT, Bridge, Konfiguracja Wireless, Registration Table, Access List, Connect List, Wireless Distribution System, Simple Queue,
 • Prezentacja – platformy sprzętowe (routery, przełączniki i punkty dostępowe),
 • Zajęcia praktyczne (praca z urządzeniami i oprogramowaniem) – konfiguracja routera – dostęp do Internetu, zarządzanie siecią lokalną, kształtowanie ruchu sieciowego (kolejki proste), logowanie i analiza ruchu sieciowego, konfiguracja punktu dostępowego (AP),
 • Studium przypadku – sieć komputerowa i WiFi w małym i średnim przedsiębiorstwie.

W ramach zajęć praktycznych i studium przypadku zapewniamy kursantom indywidualny dostęp do urządzeń. Szkolenia zamknięte są adresowane do przedsiębiorstw i instytucji i mogą być przystosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań.

Czas trwania: 12 godzin.

Szkolenie jest prowadzone w systemie:

 • raz w tygodniu (4 spotkania w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych, – weekend (spotkania sobota – niedziela po 6 godzin).