Prowadzimy szkolenia dla firm informatycznych z zakresu zarządzania infrastrukturą sieciową jak również z zakresu obsługi programów biurowych.

Dla szeroko pojętego biznesu prowadzimy szkolenia z obsługi programów biurowych z rodziny programów MS Office oraz  Open Office. Oferta jest dostosowana do wymogów szkoleń informatycznych. Wszystkie szkolenia są zgodne z ramą programową DIGCOMP obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Prowadzimy szkolenie na poziomie A, B i C. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do potrzeb zamawiającego. Współpracujemy z systemami certyfikacji pokrywającymi wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework)