Prowadzimy certyfikację ITpass na poziomach A, B i C

ITpass potwierdza posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na  poziomach zaawansowania A, B i C.  Standard certyfikacji ITpass w pełni pokrywa wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework)i jest  w pełni zgodny z DIGCOMP.

ITpass Informacja potwierdza umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja potwierdza umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści potwierdza umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo potwierdza umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów potwierdza umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Cennik

Poziom A 

  • Komplet (Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Tworzenie treści, Rozwiązywanie problemów) – 450 zł (brutto)
  • Jeden moduł (np. Komunikacja) 95 zł (brutto)

Poziom B

  • Komplet (Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Tworzenie treści, Rozwiązywanie problemów) – 480 zł (brutto)
  • Jeden moduł (np. Komunikacja) 99 zł (brutto)

Poziom C

  • Każdy moduł 150 zł (brutto)