Szkolenia ICT

Oferta przeprowadzenia   szkoleń  ICT/TIK przygotowujących do uzyskania certyfikacji zewnętrznej zgodnej z ramą DIGCOMP dla poziomów zaawansowania A, B i C – 5 modułów ( Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Tworzenie treści, Rozwiązywanie problemów):

  1. POZIOM A – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 90 zł do 110 zł*
  2. POZIOM B – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 110 zł do 120 zł*
  3. POZIOM C – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 150 zł do 200 zł*

*cena uzależniona od liczebności grupy, miejsca szkolenia, warunków dodatkowych

Realizujemy również szkolenia wyłącznie dla wybranych modułów w ustalonej liczbie godzin.  Przykładowo szkolenie z modułu „Komunikacja” na poziomie A – 16 h, cenę  110 zł za godzinę dydaktyczną.