Ofertę kierujemy do osób chcących opanować:

Umiejętność tworzenia witryn internetowych za pomocą języka HTML5 i kaskadowych arkuszy stylów – CSS3;
Uczmy projektowania serwisów WWW w oparciu o HTML5 i CSS3;
Uczymy samodzielnie wykonać responsywną witrynę internetową WWW.

 • Umiejętność tworzenia konstrukcji strony wykorzystując język HTML5,
 • Umiejętność tworzenia tabeli,
 • Umieszczanie grafiki na stronie WWW,
 • Zarządzanie kolorystyką strony
 • Tworzenie prostych animacji
 • Formularze – tworzenie i formatowanie
 • Formatowanie  wyglądu strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
 • Tworzenie i dodawanie  menu rozwijanego
 • Tworzenie galerie zdjęć

Prowadzimy zajęcia w małych grupach. Możliwość szkoleń online.


Prowadzimy szkolenia dla firm informatycznych z zakresu zarządzania infrastrukturą sieciową jak również z zakresu obsługi programów biurowych.

Dla szeroko pojętego biznesu prowadzimy szkolenia z obsługi programów biurowych z rodziny programów MS Office oraz  Open Office. Oferta jest dostosowana do wymogów szkoleń informatycznych. Wszystkie szkolenia są zgodne z ramą programową DIGCOMP obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Prowadzimy szkolenie na poziomie A, B i C. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do potrzeb zamawiającego. Współpracujemy z systemami certyfikacji pokrywającymi wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework)

Oferta przeprowadzenia   szkoleń  ICT/TIK przygotowujących do uzyskania certyfikacji zewnętrznej zgodnej z ramą DIGCOMP dla poziomów zaawansowania A, B i C – 5 modułów ( Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Tworzenie treści, Rozwiązywanie problemów):

 1. POZIOM A – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 90 zł do 110 zł*
 2. POZIOM B – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 110 zł do 120 zł*
 3. POZIOM C – szkolenie 80 h, koszt godziny dydaktycznej od 150 zł do 200 zł*

*cena uzależniona od liczebności grupy, miejsca szkolenia, warunków dodatkowych

Realizujemy również szkolenia wyłącznie dla wybranych modułów w ustalonej liczbie godzin.  Przykładowo szkolenie z modułu „Komunikacja” na poziomie A – 16 h, cenę  110 zł za godzinę dydaktyczną.

Ofertę szkolenia kierujemy do osób chcących:

 • zdobyć wiedzę o zarządzaniu sieciami komputerowymi na poziomie zaawansowanym,
 • podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności,
 • rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • zapoznać się z możliwościami i funkcjonowaniem systemu Mikrotik Router OS.

 

W szczególności zapraszamy:

 • administratorów sieci i systemów komputerowych,
 • przedsiębiorców świadczących usługi IT,
 • studentów kierunków informatycznych,
 • pracowników działów IT przedsiębiorstw i instytucji,
 • firmy Internet Service Provider.

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z problematyką planowania i zarządzania siecią WLAN,
 • zapoznanie z możliwościami konfiguracyjnymi systemu Mikrotik Router OS na dedykowanych platformach sprzętowych,,
 • nauka samodzielnej konfiguracji urządzeń sieci komputerowej,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu IT w przedsiębiorstwach.

 

Szkolenie jest realizowane z użyciem systemu operacyjnego Mikrotik Router OS i dedykowanych platform sprzętowych (routery, switche i Access Pointy). System oferuje zaawansowane funkcje konfiguracyjne, zwykle niedostępne w popularnych urządzeniach sieciowych, połączone z prostym i intuicyjnym interfejsem. Razem z systemem jest dostepna szeroka gama urządzeń sieciowych takich jak routery, przełączniki sieciowe i Access Pointy. Mikrotik Router OS zyskuje popularność jako stabilna i tańsza alternatywa oferty wiodących korporacji informatycznych.

 

Zagadnienia:

W ramach zajęć praktycznych i studium przypadku zapewniamy kursantom indywidualny dostęp do urządzeń. Szkolenia zamknięte są adresowane do przedsiębiorstw i instytucji i mogą być przystosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań.

Szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne i jest prowadzone przez dwóch szkoleniowców.

Liczebność grupy: 10 osób.

Ofertę szkolenia kierujemy do osób, które chcą:

 • zdobyć wiedzę o zarządzaniu sieciami komputerowymi na poziomie podstawowym,
 • podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności,
 • rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • zapoznać się z możliwościami i funkcjonowaniem systemu Mikrotik Router OS.

 

W szczególności zapraszamy:

 • administratorów sieci i systemów komputerowych,
 • przedsiębiorców świadczących usługi IT,
 • studentów kierunków informatycznych,
 • pracowników działów IT przedsiębiorstw i instytucji,
 • firmy Internet Service Provider.

 

Cele szkolenia:

 • prezentacja zagadnienia zarządzania siecią komputerową,
 • zapoznanie z możliwościami konfiguracyjnymi systemu Mikrotik Router OS na dedykowanych platformach sprzętowych,,
 • nauka samodzielnej konfiguracji routera sieciowego i Access Pointa,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu IT w przedsiębiorstwach.

 

Szkolenie jest realizowane z użyciem systemu operacyjnego Mikrotik Router OS i dedykowanych platform sprzętowych (routery, switche i Access Pointy). System oferuje zaawansowane funkcje konfiguracyjne, zwykle niedostępne w popularnych urządzeniach sieciowych, połączone z prostym i intuicyjnym interfejsem. Razem z systemem jest dostepna szeroka gama urządzeń sieciowych takich jak routery, przełączniki sieciowe i Access Pointy. Mikrotik Router OS zyskuje popularność jako stabilna i tańsza alternatywa oferty wiodących korporacji informatycznych.

 

Program szkolenia:

 • Wykład – przegląd funkcji systemu w funkcji routera i AP – logowanie do systemu, WinBox, menu systemowe – przegląd funkcji i możliwości, instalacja i upgrade systemu, import, export i backup, adresacja IP – statyczna i DHCP, tworzenie podsieci, routing domyślny, trasy statyczne, Port Forwarding, DNS, NAT, Bridge, Konfiguracja Wireless, Registration Table, Access List, Connect List, Wireless Distribution System, Simple Queue,
 • Prezentacja – platformy sprzętowe (routery, przełączniki i punkty dostępowe),
 • Zajęcia praktyczne (praca z urządzeniami i oprogramowaniem) – konfiguracja routera – dostęp do Internetu, zarządzanie siecią lokalną, kształtowanie ruchu sieciowego (kolejki proste), logowanie i analiza ruchu sieciowego, konfiguracja punktu dostępowego (AP),
 • Studium przypadku – sieć komputerowa i WiFi w małym i średnim przedsiębiorstwie.

W ramach zajęć praktycznych i studium przypadku zapewniamy kursantom indywidualny dostęp do urządzeń. Szkolenia zamknięte są adresowane do przedsiębiorstw i instytucji i mogą być przystosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań.

Czas trwania: 12 godzin.

Szkolenie jest prowadzone w systemie:

 • raz w tygodniu (4 spotkania w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych, – weekend (spotkania sobota – niedziela po 6 godzin).

Szkolenie skierowanie do nauczycieli informatyki i administratorów sieci komputerowych.

Ofertę szkolenia kierujemy do osób chcących:

 • zdobyć wiedzę o projektowaniu i zarządzaniu sieciami WiFi,
 • podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności,
 • rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi,
 • zapoznać się z możliwościami i funkcjonowaniem urządzeń radiowych firm Mikrotik i Ubiquiti.

W szczególności zapraszamy:

 • nauczycieli informatyki,
 • administratorów sieci i systemów komputerowych.

Szkolenie jest realizowane z użyciem urządzeń wykorzystujących system operacyjny Mikrotik Router OS i AirOS na dedykowanych platformach sprzętowych (routery, switche i Access Pointy). Systemy oferują zaawansowane funkcje konfiguracyjne, zwykle niedostępne w popularnych urządzeniach sieciowych, połączone z prostym i intuicyjnym interfejsem. Prezentujemy również szeroką gamę urządzeń sieciowych takich jak routery, przełączniki sieciowe i Access Pointy oferujących wysoką funkcjonalność i niezawodność. Rozwiązania Mikrotik i Ubiquiti zyskują popularność jako stabilna i tańsza alternatywa oferty wiodących korporacji informatycznych.

Zagadnienia:

W ramach zajęć praktycznych i studium przypadku zapewniamy kursantom indywidualny dostęp do urządzeń sieci komputerowej. Kursanci powinni być wyposażeni we własne komputery (laptop, netbook). Szkolenia zamknięte są adresowane do przedsiębiorstw i instytucji i mogą być przystosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań.

Czas trwania: 12 godzin.

Szkolenie jest prowadzone w systemie:

 • spotkań raz w tygodniu (4 spotkania w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych lub wieczornych,
 • spotkań w weekend (sobota – niedziela po 6 godzin).